Change Language
Vaktimizin % 60-90 lık bir kısmının kapalı alanlarda geçiyor olması, iç ortam hava kalitesi veya kalitesizliği yaşamımızın kalitesi ile doğru orantılıdır. Amerikan Çevre Koruma Örgütü EPA’nın yapmış olduğu ölçümler,  bize,  yalıtılmış akıllı binalarda bile iç ortam  hava kalitesinin dış ortam havasına göre 70 kat daha tehlikeli.......
Temizliği yapılmamış havalandırma kanallarındaki  toz ve kir parçacıkları klima santralindeki filtrelerin çok daha çabuk kirlenmesine ve ömrünü zamanından önce doldurmasına neden olmaktadır. Ayrıca kanal yüzeylerine tutunan parçacıklar zamanla kümeleşmekte ve ciddi bir yüzey pürüzlülüğü oluşturmaktadır.